Wat is Isan?

Leder boek heeft een ISBN nummer dat zowel door uitgevers, bibliotheken, boekhandels en zelfs consumenten herkent wordt als een uniek nummer waarmee je een boekwerk kunt identificeren. Een dergelijk nummeringssysteem biedt in het huidige digitale tijdperk tal van voordelen, zowel voor een efficiënte bedrijfsvoering, voor catalogisering als voor de rechthebbenden.

Ook in de muziekbranche heeft men al vroeg een internationale nummering ontworpen. Deze nummering wordt bij de omroepen gebruikt in de logboeken om precies bij te houden hoeveel muziek er van welke rechthebbende wordt gebruikt. Zo kan ook bij verkoop aan het buitenland of Video On Demand (VOD) distributie de muziekrechten eenvoudig worden afgerekend.

Het spreekt vanzelf dat ook audiovisuele werken baat hebben bij een internationaal erkend nummer. In verschillende mondiale regio’s zijn hiervoor stappen gezet. Meest wijdverspreid in Europa is de ISAN nummering, die nu in 15 landen actief wordt toegepast. ISAN is een verplicht registratiesysteem in onder andere Canada, Spanje, Frankrijk, Zwitserland, België en Nederland.

Het ISAN nummer biedt een unieke, internationaal erkende en permanente referentienummer voor elk audiovisueel werk geregistreerd in het ISAN-systeem.

Een ISAN onderscheidt een uniek audiovisueel werk van alle andere audiovisuele werken. Andere methoden voor het identificeren van audiovisuele werken, zoals bijvoorbeeld op titel, kan verwarring opleveren als naar een specifieke werk wordt verwezen. Bijvoorbeeld een titel van een audiovisueel werk kan gelijk zijn aan de titel van een ander audiovisueel werk (voorbeeld: KING KONG uit 1933 en KING KONG uit 2005). Tevens kunnen titels veranderen wanneer een werk wordt gedistribueerd naar andere landen dan het oorspronkelijke productieland en de titel wordt vertaald in andere talen.

Omdat elke ISAN een uniek nummer is wat permanent is toegewezen aan een audiovisueel werk, kan dat werk worden geïdentificeerd, waarbij landsgrenzen en taalbarrières geen obstakels zijn.
Aangezien het een unieke identificatiecode is, is ISAN bruikbaar in een breed scala van geautomatiseerde toepassingen:

 • Catalogiseren van audiovisuele werken.
 • Uitwisseling van gegevens tussen databases.
 • Beheer van rechten door auteursrechtenorganisaties.
 • Verminderen van het ongeoorloofd gebruik van de beschermde inhoud.

De ISAN code zelf is een “dom” nummer, het bezit dus geen specifieke rekenelementen. Het doel is de unieke identificatie van het werk, en biedt de mogelijkheid alle betrokken makers van het werk in de metadata op te nemen.

Een voorbeeld van ISAN (ter illustratie, niet toegewezen): ISAN 0000-3BAB-9352-0000-G-0000-0000-Q

ISAN identificeert werken, niet de publicaties en uitzendingen. De ISAN code blijft hetzelfde voor een audiovisueel werk, ongeacht de verschillende formaten, waarin het werk wordt verspreid (bijv. DVD, video-opname) of het gebruik ervan.

Alle werken die door middel van een ISAN nummer zijn geregistreerd worden opgenomen in een internationale database die voor iedereen toegankelijk is.

Een ISAN kan worden toegepast op alle soorten audiovisuele werken, waaronder:

 • films en korte films;
 • trailers;
 • video games;
 • muziek video’s
 • producties voor televisie of andere wijze van levering, met inbegrip van individuele afleveringen van tv-series;
 • opdrachtfilms;
 • films t.b.v. onderwijs-en opleidingsinstellingen;
 • commercials;
 • uitzendingen en opnames van live evenementen (zoals sportevenementen en nieuwsuitzendingen);
 • samengestelde en multimediale werken als zij een belangrijke audiovisuele component bevatten.

De ISAN code is het enige onafhankelijke registratiemiddel voor audiovisuele werken.

ONAFHANKELIJK, UNIEK, PERMANENT en TEGEN LAGE KOSTEN.